Produkti > Po produktnih skupinah

Imate težave z vlago v ometih ali zidovih? Vam odpada omet, se zaradi vlage razvija neprijeten vonj? Bi želeli odpraviti posledice vdora vode, kapilarne vlage in učinkovito sanirati poškodovane in vlažne omete?

Sistemi Keme Puconci za sanacijo kapilarne vlage in za zaščito pred vlago se ponašajo z dolgoletno tradicijo in številnimi referencami doma in v tujini. Izkušeni strokovnjaki, preverjene rešitve in lasten razvoj, podkrepljen z raziskavami na uglednih mednarodnih inštitutih, že skoraj 20 let ponuja na trgu specialne rešitve za področje zaščite in sanacije vlage v stavbah.

SANACIJA NOTRANJIH ALI ZUNANJIH ZIDNIH POVRŠIN - NAD TERENOM


 1. HYDROMENT sušilni omet
  HYDROMENT fini omet
 2. KEMASAN 550
 3. Apnena ali silikatna barva

 

POSTOPEK SANACIJE

 

1

Obstoječe vlažne omete, premaze in ostale nanose odstranimo z zidu v višini ca. 0.5 m nad višino poškodb. Malto iz fug, ki je nestabilna in praviloma zasičena s solmi, izpraskamo in poglobimo, po možnosti čim več. Zid dodatno očistimo nestabilnih ostankov malte z žično krtačo.
     

2

   Iz zidov odstranimo vse na vlago občutljive materiale na osnovi mavca, s katerimi so bile pritrjene instalacijske doze ali kabli, ter jih nadomestimo s hitrovezno cementno maso HIDROZAT, ki se strdi v ca. 2 minutah.
     

3

Neposredno na vlažno/navlaženo površino zidu nanesemo KEMASAN 550 sanirni omet, v debelini 5-10 mm. Naslednji dan površino spet navlažimo in izvedemo omet do potrebne končne debeline (možen nanos v enem sloju tudi do 20 mm), pri čemer prejšnji nanos rahlo nahrapavimo z zobato gladilko. Priporočljiva skupna debelina ometa znaša ca. 20 mm.
     

4

Ko se sloj ometa zadostno posuši, ga fino zagladimo s filcem oziroma ''zaribamo'' z leseno ali plastično gladilko ter ga po potrebi zaščitimo pred prehitro izsušitvijo. Po ca. treh tednih sanirni omet KEMASAN 550 prebarvamo s paroprepustnimi barvami. Priporočamo uporabo apnenih barv za notranje površine, za zunanje površine predlagamo uporabo silikatnih barv oz. tankoslojnih dekorativnih silikatnih ometov.
     

5

Površine na katere so bili izvedeni sanirni ometi Kema že kmalu po izvedbi, iskazujejo površinsko suhost in ugodno temperaturno povezanost s prostorom oziroma okoliškim zrakom. V primeru večje zasičenosti zidov z vlago je potrebno predvsem v začetku zagotoviti zadostno zračenje prostorov. Po potrebi se lahko namestijo tudi mehanski razvlaževalci. Kasneje pa se izmenjave zraka zagotavljajo že z običajno rabo prostora, odpiranjem oken ali preko vgrajenih fiksnih zračnih rešetk v vratih ali zidnih jaških.
     

6

Za sanacijo ometov na podzidku oz. vseh poleg vlage tudi s solmi bolj obremenjenih zidnih površin priporočamo namesto Kemasan ometa uporabo HYDROMENT sušilnega ometa. Za razvlaževanje nasutja pod objektom, se naj izvedejo drenaže s povezavo v nasutje ali pa direktna vgradnja perforiranih cevi za razvlaževanje skozi »cokl«. 

SANACIJA KLETNIH POVRŠIN - POD NIVOJEM TERENA


 

 1. BETONPROTEKT RT
 2. BETONPROTEKT RT zaokrožnica
 3. HIDROSTOP ELASTIK 1. nanos s ščetko
 4. HIDROSTOP ELASTIK 2. nanos z gladilko
 5. HYDROMENT sušilni omet
 6. HYDROMENT fini omet
 7. Apnena ali silikatna barva

                 

 

POSTOPEK SANACIJE

1. VDOR VODE SKOZI ZID

 

1

Obstoječe vlažne omete, premaze in ostale nanose odstranimo do zidu v višini ca. 0.5 m nad višino poškodb. Malto iz fug, ki je nestabilna in praviloma zasičena s solmi, izpraskamo in poglobimo, po možnosti čim več. Zid dodatno očistimo nestabilnih ostankov malte z žično krtačo.
     

2

  Iz zidov odstranimo vse na vlago občutljive gipsne materiale, s katerimi so bile pritrjene instalacijske doze ali kabli, ter jih nadomestimo s hitrovezno cementno maso HIDROZAT, ki strdi v ca. 2 minutah. HIDROZAT maso uporabimo tudi za tesnjenje vseh lokalnih vdorov vode ter razpok.
     

3

V kolikor je potrebno del površin tesniti pod nivojem terena zaradi možnega pronicanaja vode skozi neustrezno ali neizvedeno zunanje hidroizolacijo, te zatesnimo s cementno fleksibilno hidroizolacijsko maso HIDROSTOP ELASTIK. Pred tem površino pripravimo in izravnamo z mikroarmirano cementno malto BETONPROTEKT RT v debelini 10-15 mm. Za doseganje boljšega oprijema s podlago prvi sloj malte izvedemo kot obrizg, na stiku zid - talna plošča, pa jo izvedemo v obliki zaokrožnice. Malta se naj suši ca. 7 dni.
     
     

2. SANACIJA VLAŽNIH ZIDOV

4

HIDROSTOP ELASTIK, 2k fleksibilno cementno maso vgradimo v minimalno dveh nanosih. Prvi sloj vgradimo s ščetko. Drugi in tretji sloj vgradimo s kovinsko gladilko, pri čemer se v drugi sloj vstavi armirna mrežica iz steklenih vlaken. Debelina posameznega sloja znaša ca. 1mm, skupna debelina vseh nanosov pa max. 4 mm. Površino, na katero nanašamo HIDROSTOP ELASTIK, je lahko mat vlažna, ne sme pa biti prisoten vodni film.
     

5

Zidne kletne površine, kjer ne pričakujemo vdora vode skozi steno in so te vlažne samo zaradi neizvedene ali poškodovane zunanje hidroizolacije obdelamo le s HYDROMENT sušilnim ometom. Neposredno na vlažno/navlaženo površino zidu nanesemo prvi sloj HYDROMENT sušilnega ometa v debelini 10-15 mm. Naslednji dan površino spet navlažimo in izvedemo omet v debelini ca. 10-15 mm, ter postopek ponovimo še za eventualni naslednji nanos.
     

6

Po 3 dneh zadnji sloj izvedemo s HYDROMENT finim ometom, ki ga fino ''zaribamo'' z leseno ali plastično gladilko ter ga po potrebi zaščitimo pred prehitro izsušitvijo. Po ca. treh tednih lahko površine prebarvamo s paroprepustnimi barvami. Priporočamo uporabo apnenih ali silikatnih barv.
     
 

7

Površine na katere so bili izvedeni sanirni ometi Kema že kmalu po izvedbi, iskazujejo površinsko suhost in ugodno temperaturno povezanost s prostorom oziroma okoliškim zrakom. V primeru večje zasičenosti zidov z vlago je potrebno predvsem v začetku zagotoviti zadostno zračenje prostorov. Po potrebi se lahko namestijo tudi mehanski razvlaževalci. Kasneje pa se izmenjave zraka zagotavljajo že z običajno rabo prostora, odpiranjem oken ali preko vgrajenih fiksnih zračnih rešetk v vratih ali zidnih jaških.